Bestuurszaken

Bestuursvergadering 10 mei 2022

Concept-agenda bestuursvergadering dinsdag 10 mei 2022, 20:00 uur ten huize van de penningmeester

 1. Opening en mededelingen
  a. Bram zal binnen afzienbare tijd helaas ons verlaten
  b. (…)
 2. Goedkeuring verslag bestuursvergadering
 3. Ingekomen stukken:
  a. uitnodiging aan de voorzitter voor de opening van het Museum Arnhem op 12 mei.
 4. Verzonden: – geen
 5. Lopende zaken
  a. Urgent
 • Olympuskwartier
 • Rembrandt theater
 • Coehoorn
 • Derde toren(s) bij het station

b. Latent

 • Pastorie Bonifatiuskerk Elden – De achtergevel is nog intact. Vergunning
 • Villa Schoonheuvel – geen nieuws
 • Museum Arnhem: Het is opgeleverd en zal worden geopend op 13 mei. De voorzitter mag naar de opening vooraf op 12 mei.
 • Jansbeek – naambordje (Folkert Rotshuijzenbrug)??
 1. Themanummer: under construction (nog steeds). De start ervoor is gemaakt op de website.
 2. Oorkonde tbv Boulevard Heuvelink
 3. Planning bestuursvergaderingen – eens per twee maanden tenzij noodzakelijk vaker

Dinsdag 10 mei 2022
Dinsdag 5 juli 2022
dinsdag 6 september
dinsdag 1 november

 1. W.v.t.t.k. en rondvraag
 2. Sluiting
Bestuur vergaderdata
 • 23 november 2021 (online)
 • 11 januari 2022
 • 15 maart 2022
 • 10 mei 2022
 • 5 juli 2022

Jaarvergadering 2022 : 9 april om 10:30 uur; inloop vanaf 10:00 uur. Plaats: Koepelkerk, Jansplein

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem