Privacybeleid

Geachte mevrouw/mijnheer, Beste Vereniging Stadsschoon Arnhem leden,

De nieuwe wet algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, verplicht o.a. alle verenigingen en clubs in een protocol vast te leggen welke personen er inzage hebben in de gegevens van de leden of donateurs.

Bij de Vereniging Stadsschoon Arnhem is er slecht één ledenbestand in Excel, een lokaal bestand, dat enkel toegankelijk is voor de penningmeester. Wij houden van u de volgende gegevens bij: m/v, naam, adres, woonplaats en zo mogelijk een e-mailadres.

De penningmeester houdt de gegevens zoveel mogelijk up-to-date en verwerkt de betaling van de contributie/donatie in het ledenbestand.

De adresgegevens worden gebruikt voor de jaarlijkse verzending van de uitnodiging en verslagen voor de algemene ledenvergadering en als het nodig is eventuele andere berichten.

Mocht de vereniging u berichten via de e-mail zenden, dan zullen nooit e-mail adressen van andere leden zichtbaar getoond worden.

Het bestand werd al niet en wordt ook in de toekomst niet gedeeld met anderen of aan derden verstrekt.

Daarmee voldoen wij aan de wet AVG.Met vriendelijke groet,

Vereniging Stadsschoon Arnhem

Edwin Kemers, penningmeester

Van onze website

Gegevens, die middels contactformulier en/of reactie bij ons binnenkomen, zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Hij is tevens de beheerder van onze website https://stadsschoon.nl