Activiteiten

Jaarvergadering 11 mei 2024

In de Koepelkerk, Jansplein 61 te Arnhem van 10.00 en 12.00 uur

Behalve de gebruikelijke stukken staat op de agenda ook een lezing door de heer Aschwin Drost
over de sporen van het slavernijverleden in Arnhem, zoals die zichtbaar zijn in de architectuur.

Jaarvergadering 22 april 2023

Deze jaarvergadering werd gehouden in het nieuwe Lorentz Lyceum in Arnhem Zuid. Na het welkom nam de voorziter ons mee in de ontwikkeling in de omgeving (in wijk Schuytgraaf en Park Lingezegen) en blikte terug naar onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig had gehouden zijnde o.a.; Rembrandt Theater, Villa Schoonheuvel, AKU-fontein, de Blauwe Golven, Vrijland en woningbouw in Arnhem.

De leden gaven akkoord voor: agenda, notulen ALV 2022, Jaarverslag 2022, financieeel verslag 2022, begroting 2023 en statutenwijziging i.v.m. de WBTR.

Wim Lavooij presenteerde zijn visie op toekomstig gewenste hoogbouw in Arnhem.

Jaarvergadering 9 april 2022

Algemene Ledenvergadering Vereniging Stadsschoon Arnhem
op zaterdag 9 april om 10:30 uur 
in de Koepelkerk, Jansplaats 60 te Arnhem
Voor de volledige uitnodiging en het jaarverslag: klik op onderstaande links:

https://stadsschoon.nl/wp-content/uploads/2022/03/Balans-2021-en-begroting-2022-1-1.pdf

https://stadsschoon.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag-VSA-2021.pdf

Voorstel Voor wijzigingen van de statuten

Voor 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) De wet gaat over een groot aantal aspecten van het reilen en zeilen binnen een vereniging of stichting. Doel is ze beter te laten functioneren en problemen te vermijden. We publiceren hier nu alvast ons voorstel voor de aanpassing van onze statuten – als u op de link klinkt, krijgt u de statuten te zien. In 2023 willen we ze graag vaststellen. Die tijd is er ook nog wel – we hebben de tijd tot tenminste 2025. U heeft alle tijd om ze rustig te lezen en door te nemen. Hiermee voldoen we aan de verplichting van een tijdige publicatie vooraf.

Jaarvergadering 23 oktober 2021

Onze jaarvergadering werd gehouden op zaterdag 23 oktober 2021.