Activiteiten

Jaarvergadering 9 april 2022

Algemene Ledenvergadering Vereniging Stadsschoon Arnhem
op zaterdag 9 april om 10:30 uur 
in de Koepelkerk, Jansplaats 60 te Arnhem
Voor de volledige uitnodiging en het jaarverslag: klik op onderstaande links:

https://stadsschoon.nl/wp-content/uploads/2022/03/Balans-2021-en-begroting-2022-1-1.pdf

https://stadsschoon.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag-VSA-2021.pdf

Voorstel Voor wijzigingen van de statuten

Voor 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) De wet gaat over een groot aantal aspecten van het reilen en zeilen binnen een vereniging of stichting. Doel is ze beter te laten functioneren en problemen te vermijden. We publiceren hier nu alvast ons voorstel voor de aanpassing van onze statuten – als u op de link klinkt, krijgt u de statuten te zien. In 2023 willen we ze graag vaststellen. Die tijd is er ook nog wel – we hebben de tijd tot tenminste 2025. U heeft alle tijd om ze rustig te lezen en door te nemen. Hiermee voldoen we aan de verplichting van een tijdige publicatie vooraf.

Jaarvergadering 23 oktober 2021

Onze jaarvergadering werd gehouden op zaterdag 23 oktober 2021.

Verkiezing Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon.

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem