In memoriam – Harry Bod

Met ontsteltenis hebben we als bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem zaterdag 24 april 2021 moeten horen dat ons oudste bestuurslid, Harry Bod, plotseling is overleden. Hij was ons oudste bestuurslid en tevens de langstzittende. Al heel kort na de oprichting in 1989 nam hij deel in het bestuur. Hij was afwisselend secretaris, voorzitter, bestuurslid en heeft in die hoedanigheden heel veel voor de vereniging gedaan. Zijn bestuurlijke, juridische  en stedenbouwkundige kennis, was fenomenaal.  Die kennis zette hij in als betrokken Arnhemmer, om het schone en het waardevolle van onze stad te behouden en te bevorderen. Hij had hierbij zowel oog voor het verleden als voor de toekomst.

Arnhem had zijn hart. Harry Bod was niet conservatief, in die zin dat er niets mocht veranderen. De wederopbouwperiode van na de oorlog bekeek hij kritisch, maar hij zag tegelijk ook de eigenheid gekoppeld juist aan die periode ervan in.  Daarom betreurde hij de inrichting van het Kerkplein zoals het is geworden, omdat de  openheid die het plein hiervoor kenmerkte juist bij die periode hoorde.  Maar de vernieuwing van de gebouwen van de provincie waardeerde hij.  En als hij het ergens niet mee eens was, bracht hij zijn standpunt met overtuigende argumenten. Hij had een geweldig geheugen. Wie in Arnhem de Vereniging Stadsschoon kende, kende ook Harry Bod. Hij had een uitgebreid netwerk en gebruikte dat ook om de doelstellingen van Stadsschoon te verwezenlijken. Ooit zei een raadslid in Arnhem: Als Harry Bod komt inspreken op een gemeentelijk plan, dan siddert het college! Toen de haven van De Sola Morales definitief niet door ging, was er iemand op het stadhuis, die zei: Dat heb jij gedaan! Dat vond Harry teveel eer, maar hij beschouwde het wel als een compliment. En zeker was hij een fel tegenstander van de haven. Daarentegen zag hij met genoegen de realisatie van de Sint Jansbeek in de stad.  Hoewel hij geen accountant was, lette hij wel op de cijfers, en dus gaf hij in zijn beschouwingen over projecten die hij verfoeide ook graag even de financiĆ«le missers aan.

Belangrijker nog in de onderbouwingen van zijn standpunten waren de inconsequenties die hij opmerkte in het overheidsbeleid. De bebouwing op de Braamberg zag hij in tegenspraak met  het groenbeleid en de planologie van de stad.  De Vereniging ging naar de Raad van State met sterke argumentatie om de bouw daar niet toe te staan. Groot was toen ook zijn teleurstelling dat de Raad eigenlijk alleen maar de procedure woog en niet de inhoud. Hij verfoeide de effecten van de decentralisatie zoals hij die zag, waardoor hij voor de burger steeds minder mogelijkheden zag om de lagere overheid te corrigeren.

In ons bestuur was hij betrokken en iemand met groot gezag. We hebben hem leren kennen als integer, trouw, onbevreesd en eerlijk. Hij was niet bang om op fouten te wijzen, maar altijd op een faire manier, nooit drammerig. Nauwelijks twee weken voor zijn overlijden gaf hij aan dat het nu genoeg was. Hij wilde stoppen als bestuurslid. Toen ik hem daarover belde, zei hij dat het tijd werd voor verandering en dat je als tachtiger toch ook plaats moest kunnen maken.  Maar niets in dat gesprek wees erop dat het afscheid al zo gauw definitief zou zijn.

Wij gaan Harry enorm missen en de stad verliest een betrokken burger, zoals er maar weinigen zijn. Wij wensen Diny, zijn vrouw, en hun kinderen en (achter)kleinkinderen kracht en troost bij dit grote gemis!

Namens het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem

Piet van Dijk, voorzitter

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem