Schouwburg dicht? Gebruik ook het Rembrandt Theater!

De schouwburgdirectie neemt het heft in eigen handen als ze beslist om de schouwburg na de zomer van 2023 te sluiten en elders de voorstellingen voort te zetten.  De druk om de 73 miljoen uit te geven wordt hiermee groter voor de gemeenteraad.  Wethouder Bouwkamp zegt dat de oorspronkelijk geplande verbouwingskosten van 73 miljoen niet hoger zullen worden, ondanks prijsstijgingen en inflatie.  Voor de jaren na de sluiting denkt men over het gebruik van het Posttheater, de Parkzaal van Musis, de zaal van Oostpool en het Theater aan de Rijn.

De vraag komt op waarom er niet gedacht is aan het Rembrandt Theater. Al vanaf september 2021 heeft de Vereniging Stadsschoon Arnhem gewezen op de mogelijkheden die dit monumentale theater biedt.  Wellicht zijn er aanpassingen nodig, maar gezien de verwachte termijn van de renovatie van de schouwburg, zijn die alleszins verantwoord. 

Behoud het Rembrandt als theater Als het Rembrandt aangepast wordt, kan het als tijdelijke vervanging/onderkomen van het Stadstheater gedurende de jarenlange verbouwing dienen. Daarna zou het  definitief onderkomen voor Introdans en eventueel samen met Oostpool kunnen worden. Natuurlijk zal de oorspronkelijke toneeltoren weer in zijn oude glorie hersteld moeten worden maar dat is bouwtechnisch mogelijk. De kosten van deze renovatie wegen op tegen het jarenlange sluiten van het stadstheater omdat de meeste voorstellingen dan in het Rembrandt kunnen doorgaan in de unieke grote zaal met zijn toneel en toneeltoren!

En als dat herstel van de  oorspronkelijke toneeltoren van het Rembrandt Theater,  waar nu twee kleine zalen in zijn gebouwd, niet kan? Dan nog er is  voldoende ruimte voor repetitie en oefening in de zalen 4 en 5.  De grote zaal is ook dan bruikbaar voor andere voorstellingen, zoals cabaret etc. Optreden in de grote zaal kan afwisselend, en gezien de programmering van de afgelopen jaren, moet dat geen enkel probleem zijn. 

Tenslotte over de prijsgarantie, die de wethouder afgeeft: Dat moeten we dan maar hopen, maar het zou wel uniek zijn als een dergelijk langdurig renovatieproject ontsnapt aan de gevolgen van inflatie en prijsstijging.  Laat de wethouder even goed aan de gemeenteraad uitleggen hoe ze hier zo zeker van kan zijn. 


Piet van Dijk, voorzitter

Ontwikkelingen bouw Olympusterrein – Omwonenden kwaad over gebrek aan informatie & inspraak

De bewoners in Malburgen zijn tegen het huidige plan voor de bouw op het Olympusterein. Zie https://malburger.nl/ontwikkelingen-bouw-olympusterrein-omwonenden-kwaad-over-gebrek-aan-informatie-inspraak

Als Stadsschoon Arnhem hebben we ook zo onze twijfels. We volgen de besprekingen en besluiten kritisch.

Sloop Vrijland? Daar zijn we tegen!

We werden opgeschrikt door het bericht in de Gelderlander dat Defensie het voornemen heeft het voormalige missiehuis Vrijland aan de Koningsweg te slopen.

Als Vereniging Stadsschoon zijn we hier niet blij mee. Het is een markant gebouw, past prachtig in de omgeving en heeft een rijke historie. Het hoort bij het Veteranenlandgoed dat bedoeld is als eerbetoon aan de Nederlandse veteranen vanaf de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot Defensie zijn we van mening dat het gebouw wel degelijk van cultuurhistorische waarde is en dat sloop een verlies voor Arnhem zou betekenen.

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem is van mening dat het gebouw niet gesloopt moet worden en onderzoekt of er bezwaar kan worden ingediend tegen een mogelijke sloopvergunning.

De jaarvergadering van 9 april

Op 9 april was er onze jaarvergadering – nu op tijd! De vorige was in oktober. We hadden een gezellige bijeenkomst in de Koepelkerk, altijd een prachtige locatie om de stad samen te komen. Het algemene jaarverslag werd goedgekeurd. en ook het financiële jaarverslag bleek de toets der kritiek te kunnen doorstaan.

Aansluitend deden we een stadwandeling naar de Eusebiuskerk, waar we werden rondgeleid door een zeer enthousiaste en deskundige gids. De kerk heeft een museale status gekregen. De houden vloer is eruitgehaald en de binnenkant zag er weer prachtig uit. Helaas is het orgel op dit moment niet bespeelbaar – het heeft een flinke waterschade gehad en de restauratie zal nog wel enige tijd in beslag nemen!

Onze website

Voor wie de website vaker bezoekt, zal het opvallen dat er een stille vernieuwing gaande is. Er staan regelmatig nieuwe berichten op. Er is een nieuwe pagina gekomen, met een fotogalerij – die is nog wel in ontwikkeling en nieuw is ook een pagina, waar we aandacht vragen voor diverse wijken en projecten in de stad. De eerste aflevering gaat over de Schuytgraaf, maar we zijn eigenlijk van plan om regelmatig voor wat opvalt voor Stadsschoon aandacht te vragen. Reacties zijn welkom!.

Collegevorming?

Vanuit het stadsbestuur is er nog niet veel nieuws te mleden, maar dat kan elk moment veranderen. Als er aanleiding toe is, publiceren we er over!

Piet van Dijk, voorzitter

april 2022

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem