Wat doen wij


Arnhem moet mooier

Arnhem is een aantrekkelijke stad met een unieke ligging. Denk aan de prachtige parken, de groene singels, en niet te vergeten het historische stadshart. Het is een plezier om hier te wonen en te werken. Maar het spreekt helaas niet vanzelf dat dit ook zo blijft. Het kan niemand ontgaan dat er in de stad ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn en dat er nog meer zullen volgen.

Dit biedt goede kansen om Arnhem mooi te houden en nog mooier te maken.

Helaas betekent het ook een bedreiging.

Wat kan er mis gaan

Bij zulke processen spelen grote belangen, steeds meer ook van financieel-economische aard. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar in de praktijk gaat het vaak ten koste van andere, waardevolle, niet in geld uit te drukken belangen: hoogbouw die het silhouet van de stad grondig bederft, onvoldoende oog voor monumentale en beeldbepalende gebouwen, gebouwen op de verkeerde plaats, ten koste van het landschap. Het verleden heeft geleerd dat er veel mis, onherstelbaar mis kan gaan. En de goedwillende burger staat meestal machteloos.

Daarom: Stadsschoon

Daarom is de Vereniging Stadsschoon Arnhem opgericht, als onafhankelijk groep met als enig doel: een mooie stad, nu en in de toekomst. Zij volgt kritisch alle ontwikkelingen, waarbij uiteraard de gemeente Arnhem een grote rol speelt.

Geeft gevraagd en ongevraagd commentaal over stadsontwikkeling, monumentenzorg en architectuur. Komt met eigen initiatiefvoorstellen voor een betere inrichting van de stad. Verzet zich tegen gemeentelijke plannen, als het moet. Met hart voor de stad. Namens alle goedwillende Arnhemmers.

Namens u!