Categorie: Geen categorie

Arnhemse hovenier is duurzaamste van 2019

Arnhemse hovenier is duurzaamste van 2019

Overgenomen uit de Arnhemse Koerier:

Tinka Chabot van het Arnhemse bedrijf S-kwadraat snoei-advies is de duurzaamste hovenier 2019. Ze won woensdag goud in de categorie Bedrijven tot en met tien werknemers.

ARNHEM – Deze wedstrijd wordt al vele jaren georganiseerd door Tuin en Landschap, Innogreen, NLGreenlabel en Tuinkeur.

Klimaatbestendige tuinen
Chabot is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het snoeien van bomen en struiken en in de aanleg van klimaatbestendige en onderhoudsvriendelijke tuinen. Daarbij gebruikt ze uitsluitend duurzame materialen, zoals kastanjehout en inlandse Douglas, eik en lariks.

Ook probeert ze in iedere tuin ruimte te maken voor een boom, zodat die als natuurlijke parasol kan dienen.

Daarnaast creëert ze een paradijsje voor allerlei dieren, zodat plagen of overlast door ongewenste kruiden worden voorkomen.

In deze tijden van klimaatverandering zorgt ze er ook voor dat haar tuinen een groot waterbergend vermogen hebben, o.a. door zoveel mogelijk ruimte voor planten te reserveren en door het gebruik van Olivijn, een CO2-absorberende halfverharding.

Hovenier is mannenzaak
Tinka Chabot vindt het een enorme opsteker voor haar bedrijf. Dat betekent dat haar duurzame werkwijze steeds meer gewaardeerd wordt en ook steeds belangrijker wordt gevonden.

Ze hoopt dat deze prijs andere hoveniers inspireert om op dezelfde duurzame manier te gaan werken.

Ook hoopt ze dat het meer vrouwen interesseert om uitvoerend hovenier te worden. Het is toch nog voornamelijk een mannenzaak. Doordat steeds meer apparaten elektrisch apparaten worden en er steeds meer gereedschappen voor de vrouwenhand komen, wordt het zware werk minder zwaar en dus steeds meer haalbaar voor vrouwen.

Chabot is er van overtuigd dat vrouwen in het vak een grote toegevoegde waarde hebben.

‘Hoogbouw’ aan rand van Hoogte 80 krijgt ‘rode kaart’ van Stadsschoon Arnhem

‘Hoogbouw’ aan rand van Hoogte 80 krijgt ‘rode kaart’ van Stadsschoon Arnhem

ARNHEM – Het nieuwe appartementencomplex met elf woningen aan de Dominee Bechtlaan aan de voet van Hoogte 80 in Arnhem komt in aanmerking voor de hoofdprijs voor het bederven van de aanzien van de stad. Dat zegt voorzitter Piet van Dijk van de Vereniging Stadsschoon Arnhem. 

Harry van der Ploeg 13-01-20, 19:46 

,,Dit project verdient de rode kaart. Ik schat het qua hoogte het dubbele van de school die hier vroeger stond.”

Van Dijk zegt het gelaten, want hij erkent volmondig dat de bouwer binnen de grenzen van het bestemmingsplan is gebleven. 

,,Niet alleen de gemeenteraad had alerter moeten zijn, wij ook. Er is hier ook geen beroep aangetekend en dan houdt het op. Gedane zaken nemen geen keer. Ik denk wel dat we hier lessen uit moeten trekken. Plannen in een vroeg stadium kritisch bekijken.” 

Verzet en publiek debat

De Vereniging Stadsschoon Arnhem bekommert zich al vele jaren om het aanzien van Arnhem. Om de schoonheid daarvan te behouden geeft de vereniging gevraagd en ongevraagd commentaar over stadsontwikkeling, monumentenzorg,  architectuur en de inrichting van de stad. 

Verzet tegen zaken die de vereniging slecht voor de stad acht hoort daar ook bij. Evenals het aanzwengelen van publiek debat.

Dat  bleef uit bij de Dominee Bechtlaan, omdat Stadsschoon niet op de hoogte was. Maar het zet Van Dijk wel aan het denken.

,,Wij reiken elk jaar een prijs uit voor de beste bijdrage aan het Arnhems stadsschoon. Het lijkt me goed om ook een prijs uit te reiken aan degene die het stadsschoon het meest bedorven heeft. Dit project is zeker een kandidaat.”

Indrukwekkende zandterp

Van Dijk kan zich goed voorstellen dat bewoners van de lage huizen tegenover het complex problemen hebben met de nieuwbouw. De bestaande huizen lijken ooit welbewust terughoudend te zijn gebouwd, met het oog op het uitzicht van Hoogte 80.

Dat is bij de toekomstige bovenburen niet het geval. Van Dijk vindt alleen al de zandterp waarop alles steunt al indrukwekkend. 

,,De hoogte van gebouwen keert natuurlijk iedere keer als heikel punt terug, daar kent Arnhem heel veel voorbeelden van. Het meest opvallende zijn die grote torens bij het station, die het zicht vanaf park Sonsbeek bederven. Dat blijft een verschrikking tot op de huidige dag van vandaag.”

Inperking kansen bezwaarmakers

Van Dijk oppert ziet  een ‘veranderde bestuurscultuur’ de kansen van bezwaarmakers inperken. ,,Was onze  hoop de afgelopen jaren vaak gevestigd op de Raad van State, dan bleek toch dat daar nauwelijks inhoudelijk werd afgewogen, als de gevolgde procedures daartoe geen aanleiding gaven.”

Vroegtijdig contact met bouwers, ontwerpers, de politiek en andere organisaties kan helpen, denkt Van Dijk.  Hij stelt dat de burger vaak op achterstand staat qua kennis van zaken. ,,Soms kom je er achter dat de plannenmakers al jaren eerder  contact met ambtenaren  hebben gezocht over hun voornemens.”

Van onze voorzitter

Van onze voorzitter

Van onze voorzitter

Meer proactief, helpt het?

In het vorige jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om proactiever te gaan opereren. Dat was omdat we merkten dat in de veranderende bestuurs­cultuur van de overheid beroep en bezwaar steeds minder kans van slagen had, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven. Was onze hoop de afgelopen jaren vaak gevestigd op de Raad van State, dan bleek toch dat daar nauwelijks inhoudelijk werd afgewogen, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven.

Nu hebben in het afgelopen jaar met betrekking tot de Blauwe Golven ons zeer actief opgesteld. Dat deden we niet in ons eentje, maar in samenwerking met de werkgroep Monumentenzorg van de Bond van Heemschut en de werkgroep Behoud Blauwe Golven. Ook hadden we intensief contact met de ontwerper van de Blauwe Golven. De gemeente had het plan opgevat om het kunstwerk in zijn geheel te verwijderen en dat plat te laten maken voor een zogenaamde Creatieve Corridor, met meer groen en parkeren. De contacten met de politiek en samenwerkende organisaties hebben in elk geval er in 2018 al toe geleid, dat de gemeenteraad zich hier intensief mee bezig ging houden. Tot een finaal besluit kwam het niet – dat zou in dit voorjaar gebeuren. We hebben gepleit voor behoud op duurzame wijze. Deze actievere aanpak heeft dus wel effect gehad. Een bijzonder aardig neveneffect is dat ons ledental weer is gegroeid.

Niettemin zijn we er nog niet. Op het gebied van de social media hebben we nog een wereld te winnen en naast ons vroegtijdig voegen in de discussies, zal het ook nodig zijn om zelf agendapunten aan te dragen voor het publieke debat. We hebben op onze bestuursvergaderingen daarom een vaste lijst van lopende zaken en urgente kwesties ingesteld, en hoewel die lijst natuurlijk ook nauwkeurig de besluitvorming en -voorbereiding in het stadhuis volgt, willen we daar niet van afhankelijk zijn. We volgen bijvoorbeeld wat er kan of moet gebeuren met de Schouwburg en omgeving,  de bunker Diogenes, maar ook monumentale panden die dreigen te verloederen. Daarmee kun  je niet alles voorkomen.

De ontwikkelingen aan de Beekstraat leiden wel tot vernieuwing, maar betekent ook het verdwijnen van een stukje gevelstructuur, dat we toch graag op de een of andere wijze hadden willen behouden.  Het is dus zaak om er nog een tandje bij te zetten. Samenwerking met of actief vragen aan diverse organisaties in de stad en bekendheid  bij onze inwoners is daar zeer voor nodig. Maar ook kunnen we overwegen om – samen met anderen – zelf met voorstellen te komen.

Arnhem, maart 2019

Piet van Dijk, voorzitter

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem