Categorie: Rembrandt Theater

Gebruik ook het Rembrandt Theater!

Gebruik ook het Rembrandt Theater!

De schouwburgdirectie neemt het heft in eigen handen als ze beslist om de schouwburg na de zomer van 2023 te sluiten en elders de voorstellingen voort te zetten. De druk om de 73 miljoen uit te geven wordt hiermee groter voor de gemeenteraad. Wethouder Bouwkamp zegt dat de oorspronkelijk geplande verbouwingskosten van 73 miljoen niet hoger zullen worden, ondanks prijsstijgingen en inflatie. Voor de jaren na de sluiting denkt men over het gebruik van het Posttheater, de Parkzaal van Musis, de zaal van Oostpool en het Theater aan de Rijn.

De vraag komt op waarom er niet gedacht is aan het Rembrandt Theater. Al vanaf september 2021 heeft de Vereniging Stadsschoon Arnhem gewezen op de mogelijkheden die dit monumentale theater biedt. Wellicht zijn er aanpassingen nodig, maar gezien de verwachte termijn van de renovatie van de schouwburg, zijn die alleszins verantwoord.

Behoud het Rembrandt als theater Als het Rembrandt aangepast wordt, kan het als tijdelijke vervanging/onderkomen van het Stadstheater gedurende de jarenlange verbouwing dienen. Daarna zou het definitief onderkomen voor Introdans en eventueel samen met Oostpool kunnen worden. Natuurlijk zal de oorspronkelijke toneeltoren weer in zijn oude glorie hersteld moeten worden maar dat is bouwtechnisch mogelijk. De kosten van deze renovatie wegen op tegen het jarenlange sluiten van het stadstheater omdat de meeste voorstellingen dan in het Rembrandt kunnen doorgaan in de unieke grote zaal met zijn toneel en toneeltoren!

En als dat herstel van de oorspronkelijke toneeltoren van het Rembrandt Theater, waar nu twee kleine zalen in zijn gebouwd, niet kan? Dan nog er is voldoende ruimte voor repetitie en oefening in de zalen 4 en 5. De grote zaal is ook dan bruikbaar voor andere voorstellingen, zoals cabaret etc. Optreden in de grote zaal kan afwisselend, en gezien de programmering van de afgelopen jaren, moet dat geen enkel probleem zijn.

Tenslotte over de prijsgarantie, die de wethouder afgeeft: Dat moeten we dan maar hopen, maar het zou wel uniek zijn als een dergelijk langdurig renovatieproject ontsnapt aan de gevolgen van inflatie en prijsstijging. Laat de wethouder even goed aan de gemeenteraad uitleggen hoe ze hier zo zeker van kan zijn.

Piet van Dijk, voorzitter

Aangifte wegens graffiti  op Rembrandt Theater

Aangifte wegens graffiti  op Rembrandt Theater

Sinds het Rembrandt Theater aan zijn lot wordt overgelaten, verloedert het pand zichtbaar snel. Het bestuur van de Verenging Stadsschoon Arnhem heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan vanwege de aangebrachte graffiti.

Sinds 2015 staat het pand al leeg. De waarde van het pand als monument van de wederopbouw na de oorlog en de cultuurhistorische betekenis ervan voor Arnhem is onomstreden.  Alle reden dus om zuinig te zijn op een gebouw als dit. Maar noch de huidige eigenaar,  noch de gemeente spant zich in om de verloedering tegen te gaan. Gebrek aan actie en visie leidt uiteindelijk tot meer schade en verlies. Een voorbeeld daarvan is de monumentale pastorie in Elden, waarvan de ooit waardevolle inrichting goeddeels vernield is door de eigenaar. En het is de vraag of dat ooit weer hersteld wordt.  Een ander voorbeeld is de sloop van de laatste boomgaard in Elden. De gemeente heeft het niet voorkomen.

Moet het zo ook eindigen met het Rembrandt Theater? De bar is al gesloopt.  De grote zaal is er nog. De vereniging Stadsschoon wil inzetten op het behoud! Gemeenteraad en college: kom terug op eerdere standpunten, zodat het Rembrandt Theater behouden blijft, met andere functies ongetwijfeld, maar als een parel in Arnhem!

Schouwburg dicht?

Schouwburg dicht?

De schouwburgdirectie neemt het heft in eigen handen als ze beslist om de schouwburg na de zomer van 2023 te sluiten en elders de voorstellingen voort te zetten.  De druk om de 73 miljoen uit te geven wordt hiermee groter voor de gemeenteraad.  Wethouder Bouwkamp zegt dat de oorspronkelijk geplande verbouwingskosten van 73 miljoen niet hoger zullen worden, ondanks prijsstijgingen en inflatie.  Voor de jaren na de sluiting denkt men over het gebruik van het Posttheater, de Parkzaal van Musis, de zaal van Oostpool en het Theater aan de Rijn

De vraag komt op waarom er niet gedacht is aan het Rembrandt Theater. Al vanaf september 2021 heeft de Vereniging Stadsschoon Arnhem gewezen op de mogelijkheden die dit monumentale theater biedt.  Wellicht zijn er aanpassingen nodig, maar gezien de verwachte termijn van de renovatie van de schouwburg, zijn die alleszins verantwoord.

Behoud het Rembrandt als theater

We hebben twee culturele instellingen, die ook op zoek moeten naar een nieuwe plek: Oostpool en Introdans. Kan de oorspronkelijke toneeltoren van het Rembrandt Theater,  waar nu twee kleine zalen in zijn gebouwd, niet de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht? Maar ook zonder dat is  voldoende ruimte voor repetitie en oefening in de zalen 4 en 5.  De grote zaal is zeker wel bruikbaar voor andere voorstellingen, zoals cabaret etc. Optreden in de grote zaal kan afwisselend, en gezien de programmering van de afgelopen jaren, moet dat geen enkel probleem zijn.

Tenslotte over de prijsgarantie, die de wethouder afgeeft: Dat moeten we dan maar hopen, maar het zou wel uniek zijn als een dergelijk langdurig renovatieproject ontsnapt aan de gevolgen van inflatie en prijsstijging.  Laat de wethouder even goed aan de gemeenteraad uitleggen hoe ze hier zo zeker van kan zijn.