Categorie: Geen categorie

Schouwburg dicht?

Schouwburg dicht?

De schouwburgdirectie neemt het heft in eigen handen als ze beslist om de schouwburg na de zomer van 2023 te sluiten en elders de voorstellingen voort te zetten.  De druk om de 73 miljoen uit te geven wordt hiermee groter voor de gemeenteraad.  Wethouder Bouwkamp zegt dat de oorspronkelijk geplande verbouwingskosten van 73 miljoen niet hoger zullen worden, ondanks prijsstijgingen en inflatie.  Voor de jaren na de sluiting denkt men over het gebruik van het Posttheater, de Parkzaal van Musis, de zaal van Oostpool en het Theater aan de Rijn

De vraag komt op waarom er niet gedacht is aan het Rembrandt Theater. Al vanaf september 2021 heeft de Vereniging Stadsschoon Arnhem gewezen op de mogelijkheden die dit monumentale theater biedt.  Wellicht zijn er aanpassingen nodig, maar gezien de verwachte termijn van de renovatie van de schouwburg, zijn die alleszins verantwoord.

Behoud het Rembrandt als theater

We hebben twee culturele instellingen, die ook op zoek moeten naar een nieuwe plek: Oostpool en Introdans. Kan de oorspronkelijke toneeltoren van het Rembrandt Theater,  waar nu twee kleine zalen in zijn gebouwd, niet de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht? Maar ook zonder dat is  voldoende ruimte voor repetitie en oefening in de zalen 4 en 5.  De grote zaal is zeker wel bruikbaar voor andere voorstellingen, zoals cabaret etc. Optreden in de grote zaal kan afwisselend, en gezien de programmering van de afgelopen jaren, moet dat geen enkel probleem zijn.

Tenslotte over de prijsgarantie, die de wethouder afgeeft: Dat moeten we dan maar hopen, maar het zou wel uniek zijn als een dergelijk langdurig renovatieproject ontsnapt aan de gevolgen van inflatie en prijsstijging.  Laat de wethouder even goed aan de gemeenteraad uitleggen hoe ze hier zo zeker van kan zijn.

Bestuurszaken

Bestuurszaken

Bestuursvergadering 10 mei 2022

Concept-agenda bestuursvergadering dinsdag 10 mei 2022, 20:00 uur ten huize van de penningmeester

 1. Opening en mededelingen
  a. Bram zal binnen afzienbare tijd helaas ons verlaten
  b. (…)
 2. Goedkeuring verslag bestuursvergadering
 3. Ingekomen stukken:
  a. uitnodiging aan de voorzitter voor de opening van het Museum Arnhem op 12 mei.
 4. Verzonden: – geen
 5. Lopende zaken
  a. Urgent
 • Olympuskwartier
 • Rembrandt theater
 • Coehoorn
 • Derde toren(s) bij het station

b. Latent

 • Pastorie Bonifatiuskerk Elden – De achtergevel is nog intact. Vergunning
 • Villa Schoonheuvel – geen nieuws
 • Museum Arnhem: Het is opgeleverd en zal worden geopend op 13 mei. De voorzitter mag naar de opening vooraf op 12 mei.
 • Jansbeek – naambordje (Folkert Rotshuijzenbrug)??
 1. Themanummer: under construction (nog steeds). De start ervoor is gemaakt op de website.
 2. Oorkonde tbv Boulevard Heuvelink
 3. Planning bestuursvergaderingen – eens per twee maanden tenzij noodzakelijk vaker

Dinsdag 10 mei 2022
Dinsdag 5 juli 2022
dinsdag 6 september
dinsdag 1 november

 1. W.v.t.t.k. en rondvraag
 2. Sluiting
Bestuur vergaderdata
 • 23 november 2021 (online)
 • 11 januari 2022
 • 15 maart 2022
 • 10 mei 2022
 • 5 juli 2022

Jaarvergadering 2022 : 9 april om 10:30 uur; inloop vanaf 10:00 uur. Plaats: Koepelkerk, Jansplein

Van onze voorzitter

Van onze voorzitter

Ook Arnhem Zuid is gebaat bij Stadsschoon!

Op de openingspagina gaat het al even over de aandacht die Arnhem Zuid verdient. Ook onze vereniging kan daar meer betekenen, dan tot dusver het geval is geweest. Op een van de pagina’s vindt u nu een beschrijving met foto’s van onze nieuwste wijk Schuytgraaf. Het gaat er nu om vooral te laten zien, hoeveel moois er ook in Arnhem Zuid te vinden is. Tegelijk is het ook noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden, juist ook hier. Arnhem-Zuid heeft op veel plaatsen prachtige groene gedeelten, maar het is zaak om die ook zoveel mogelijk te behouden. Dat mooie groen is niet onbedreigd. Soms gaat het om delen die al tientallen jaren groen zijn, maar waar toch een bouwbestemming uit het verre verleden op rust. De bewoners echter ervaren dat groen als een kwaliteit van de wijk. Ook Stadsschoon rekent het tot haar taak om voor het moois in de wijken in Zuid op te komen. De plannen voor de groene delen aan de oostkant van het station Arnhem Zuid in De Laar-West volgen we met aandacht.

Nieuwe leden zijn nodig!

Maar om daar ook blijvend aandacht voor te vragen hebben we ook de betrokkenheid van de bewoners nodig. Het zou fantastisch zijn, als we ook juist leden hebben uit de wijken waar de ontwikkeling misschien wel tot meer huizen of kantoren leidt, maar waar de stad er niet mooier door wordt. Voor de kosten hoeft niemand het te laten: 10 euro per jaar is voor de meeste mensen wel op te brengen! We zien graag veel nieuwe aanmeldingen op het volgende adres: penningmeester@stadsschoon.nl.

Tilburgweg, De Laar-West. – hier zijn grootse bouwplannen!

Arnhem, april 2022

Piet van Dijk, voorzitter

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem