Categorie: Geen categorie

Van onze voorzitter

Van onze voorzitter

Van onze voorzitter

Meer proactief, helpt het?

In het vorige jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om proactiever te gaan opereren. Dat was omdat we merkten dat in de veranderende bestuurs­cultuur van de overheid beroep en bezwaar steeds minder kans van slagen had, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven. Was onze hoop de afgelopen jaren vaak gevestigd op de Raad van State, dan bleek toch dat daar nauwelijks inhoudelijk werd afgewogen, als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven.

Nu hebben in het afgelopen jaar met betrekking tot de Blauwe Golven ons zeer actief opgesteld. Dat deden we niet in ons eentje, maar in samenwerking met de werkgroep Monumentenzorg van de Bond van Heemschut en de werkgroep Behoud Blauwe Golven. Ook hadden we intensief contact met de ontwerper van de Blauwe Golven. De gemeente had het plan opgevat om het kunstwerk in zijn geheel te verwijderen en dat plat te laten maken voor een zogenaamde Creatieve Corridor, met meer groen en parkeren. De contacten met de politiek en samenwerkende organisaties hebben in elk geval er in 2018 al toe geleid, dat de gemeenteraad zich hier intensief mee bezig ging houden. Tot een finaal besluit kwam het niet – dat zou in dit voorjaar gebeuren. We hebben gepleit voor behoud op duurzame wijze. Deze actievere aanpak heeft dus wel effect gehad. Een bijzonder aardig neveneffect is dat ons ledental weer is gegroeid.

Niettemin zijn we er nog niet. Op het gebied van de social media hebben we nog een wereld te winnen en naast ons vroegtijdig voegen in de discussies, zal het ook nodig zijn om zelf agendapunten aan te dragen voor het publieke debat. We hebben op onze bestuursvergaderingen daarom een vaste lijst van lopende zaken en urgente kwesties ingesteld, en hoewel die lijst natuurlijk ook nauwkeurig de besluitvorming en -voorbereiding in het stadhuis volgt, willen we daar niet van afhankelijk zijn. We volgen bijvoorbeeld wat er kan of moet gebeuren met de Schouwburg en omgeving,  de bunker Diogenes, maar ook monumentale panden die dreigen te verloederen. Daarmee kun  je niet alles voorkomen.

De ontwikkelingen aan de Beekstraat leiden wel tot vernieuwing, maar betekent ook het verdwijnen van een stukje gevelstructuur, dat we toch graag op de een of andere wijze hadden willen behouden.  Het is dus zaak om er nog een tandje bij te zetten. Samenwerking met of actief vragen aan diverse organisaties in de stad en bekendheid  bij onze inwoners is daar zeer voor nodig. Maar ook kunnen we overwegen om – samen met anderen – zelf met voorstellen te komen.

Arnhem, maart 2019

Piet van Dijk, voorzitter

VSA theme by Fredy
p/a Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem