Ook Arnhem Zuid is gebaat bij Stadsschoon!

Op de openingspagina gaat het al even over de aandacht die Arnhem Zuid verdient. Ook onze vereniging kan daar meer betekenen, dan tot dusver het geval is geweest. Op een van de pagina’s vindt u nu een beschrijving met foto’s van onze nieuwste wijk Schuytgraaf. Het gaat er nu om vooral te laten zien, hoeveel moois er ook in Arnhem Zuid te vinden is. Tegelijk is het ook noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden, juist ook hier. Arnhem-Zuid heeft op veel plaatsen prachtige groene gedeelten, maar het is zaak om die ook zoveel mogelijk te behouden. Dat mooie groen is niet onbedreigd. Soms gaat het om delen die al tientallen jaren groen zijn, maar waar toch een bouwbestemming uit het verre verleden op rust. De bewoners echter ervaren dat groen als een kwaliteit van de wijk. Ook Stadsschoon rekent het tot haar taak om voor het moois in de wijken in Zuid op te komen. De plannen voor de groene delen aan de oostkant van het station Arnhem Zuid in De Laar-West volgen we met aandacht.

Nieuwe leden zijn nodig!

Maar om daar ook blijvend aandacht voor te vragen hebben we ook de betrokkenheid van de bewoners nodig. Het zou fantastisch zijn, als we ook juist leden hebben uit de wijken waar de ontwikkeling misschien wel tot meer huizen of kantoren leidt, maar waar de stad er niet mooier door wordt. Voor de kosten hoeft niemand het te laten: 10 euro per jaar is voor de meeste mensen wel op te brengen! We zien graag veel nieuwe aanmeldingen op het volgende adres: penningmeester@stadsschoon.nl.

Piet van Dijk, voorzitter

Tilburgweg, De Laar-West. – hier zijn grootse bouwplannen!