Aangifte wegens graffiti  op Rembrandt Theater

Sinds het Rembrandt Theater aan zijn lot wordt overgelaten, verloedert het pand zichtbaar snel. Het bestuur van de Verenging Stadsschoon Arnhem heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan vanwege de aangebrachte graffiti.

Sinds 2015 staat het pand al leeg. De waarde van het pand als monument van de wederopbouw na de oorlog en de cultuurhistorische betekenis ervan voor Arnhem is onomstreden.  Alle reden dus om zuinig te zijn op een gebouw als dit. Maar noch de huidige eigenaar,  noch de gemeente spant zich in om de verloedering tegen te gaan. Gebrek aan actie en visie leidt uiteindelijk tot meer schade en verlies. Een voorbeeld daarvan is de monumentale pastorie in Elden, waarvan de ooit waardevolle inrichting goeddeels vernield is door de eigenaar. En het is de vraag of dat ooit weer hersteld wordt.  Een ander voorbeeld is de sloop van de laatste boomgaard in Elden. De gemeente heeft het niet voorkomen.

Moet het zo ook eindigen met het Rembrandt Theater? De bar is al gesloopt.  De grote zaal is er nog. De vereniging Stadsschoon wil inzetten op het behoud! Gemeenteraad en college: kom terug op eerdere standpunten, zodat het Rembrandt Theater behouden blijft, met andere functies ongetwijfeld, maar als een parel in Arnhem!